II tura wyborów – Alternatywy 2020.

PKW zmieszana nieskutecznością ręcznego liczenia głosów, awariami systemu komputerowego który miał wspomagać liczenie, utratą kontroli nad wynikiem postanowiła zacząć liczyć głosy już przed głosowaniem. Kandydaci jedynie słusznej partii mają jak dotąd poparcie 50 %. Po doliczeniu głosów oddanych w dniu wyborów zostaną podane ostateczne wyniki.

Odpowiedz

  

  

  

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>