Polskie wybory A.D. 2014.

Polskie wybory A.D. 2014. Notka. Napisałem wiele felietonów, reportaży, artykułów, notek, stworzyłem ponad tysiąc małych form literackich. Często inspiracją była rzeczywistość, dostatecznie humorystyczna, by wrodzoną ironią tylko ją przyprawiać. Kabaret i satyra zawsze żywiły się potknięciami osób publicznych, polityków, czasem również pożywką byłą sytuacja gospodarcza. Szyderstwo bywało prześladowane i musiało uciekać się do wyszukanych form [...]