II tura wyborów – Alternatywy 2020.

PKW zmieszana nieskutecznością ręcznego liczenia głosów, awariami systemu komputerowego który miał wspomagać liczenie, utratą kontroli nad wynikiem postanowiła zacząć liczyć głosy już przed głosowaniem. Kandydaci jedynie słusznej partii mają jak dotąd poparcie 50 %. Po doliczeniu głosów oddanych w dniu wyborów zostaną podane ostateczne wyniki.

Nowa waluta

Był rok 2020. Miesiąc po kolejnych wyborach w których głosy liczono 2 tygodnie, zawiódł wszak system komputerowy który miał pozwalać na zdalne zarządzanie wynikami, a i bracia moskale odmówili manipulowania wynikami pomimo gorących próśb polskiej koalicji rządzącej. Nastroje wśród obywateli były złe. Zniesmaczeni wyborami, euro po 9 zł, dolar po 7, średnia krajowa wg oficjalnych [...]

Polskie wybory A.D. 2014.

Polskie wybory A.D. 2014. Notka. Napisałem wiele felietonów, reportaży, artykułów, notek, stworzyłem ponad tysiąc małych form literackich. Często inspiracją była rzeczywistość, dostatecznie humorystyczna, by wrodzoną ironią tylko ją przyprawiać. Kabaret i satyra zawsze żywiły się potknięciami osób publicznych, polityków, czasem również pożywką byłą sytuacja gospodarcza. Szyderstwo bywało prześladowane i musiało uciekać się do wyszukanych form [...]