Moment który potrwa.

To była chwila gdy przyszło zdarzenie, ból w kręgosłupie, tępe uderzenie ciemność.