Wiara i podatki

Co jakiś czas dobiegają mnie głosy oburzenia dotyczące konkordatu, wtrącania się kościoła w sprawy państwa, zachłanności księży. A naprawdę niewiele wysiłku wymaga objęcie faktów, by móc w pełni ocenić jaki mamy stan rzeczy. Każdy zarejestrowany parafianin jest obciążeniem podatkowym dla kościoła katolickiego. Kościół prowadzi księgi chrztów i urodzeń, niezależne od ksiąg cywilnych, prowadzi też ewidencję [...]