Nowy Świat

Coraz mniej osób ma ochotę cokolwiek tworzyć. Realizują wyznaczone w życiowym rytuale zadania, jest im dobrze. Zapytani co sądzą o… odpowiadają, że to nie ich dziedzina. I nie jest istotne, czy pytam o politykę, naukę czy gastronomię. Może to po prostu tak musi być, że kończąc edukację zaczynamy się zamykać. Nie chcemy już, zmęczeni nauką, [...]

Legis

Zaszyj usta człowieku, zaszyj i nigdy już nic nie mów, zaceruj dziury w swych myślach, nie związuj postronków myślenia.

Zaszyj usta i oczy, nie patrz, nie słuchaj też siebie, już cicho za Tobą kroczy koszmarne Twe przeznaczenie

W milczeniu myśli różaniec, Ze skał wapiennych pomysły, wadzi innym i Tobie, sposób myślenia nieczysty.

Gdzie Twa przejrzystość [...]