Defilada kłamców

  …Na podstawie opinii cudzej

Przyjęcie pomocy to trudna sprawa. Spytałem dlaczego a o drobiazg chodziło. Otóż przyjęcie pomocy jest niemożliwe, gdyż jako ludzie coraz częściej dążymy do ideału. Gdy jesteśmy idealni – super. Gdy nie jesteśmy – kłamiemy, że jednak. Człowiek idealny nie potrzebuje żadnej pomocy, przyjmując okazałby słabość, której przecież nie posiada.

Zastanowiłem [...]